top of page

Wat is onze

visie?

Hebreeën 12:28 zegt:

"Laten we daarom, omdat we een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied."

We willen als kerk God dienen met eerbied en ontzag, leven in de genade die Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus en uitzien naar het nu en nog niet van Zijn onwankelbare Koninkrijk.

Image by Nathan Dumlao

GOD DIENEN MET EERBIED EN ONTZAG

God is al onze aanbidding waard en we willen Hem met ons hele leven eer geven. Dat doen we door Hem gehoorzaam te zijn. Hij heeft gesproken en blijft dat doen, in eerste instantie door Zijn Woord (de Bijbel), want we geloven dat de Bijbel, zoals Timotheüs 3:16 zegt "...is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid."

Maar als tweede dat Hij vandaag de dag nog steeds spreekt door de Heilige Geest.

DE GENADE

De bijbel zegt dat we allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen.

Maar Johannes 3:16 zegt: "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Dit is het evangelie, Gods genade. Als wij ons geloof in Jezus leven, dood en opstanding leggen, zegt de bijbel dat wij rechtvaardig verklaart zijn.

En dan zegt Romeinen 5:1-2:

"Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen."

Dat is Gods genade ook voor jou!

Image by Benigno Hoyuela
Image by Javier Miranda

ONWANKELBARE
KONINKRIJK

Hier een stukje over de hoop die we hebben ontvangen dat ooit alles goed zal zijn en geloof in wonderen. Het nu en nog niet.

bottom of page